Obsah

Nález podezřelého zavazadla

  • Pokud to je možné, zachovej v co nejvyšší míře klid,

  • S podezřelým předmětem nehýbej, neotvírej ho a nedotýkej se ho,

  • Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA),

  • Obrať se na tísňovou linku 112 nebo 158 a řiď se pokyny operátora,

  • Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popiš (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu),

Na podezřelý předmět upozorni i ostatní v okolí nálezu.