Obsah

Požár

 • Skladuj hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů,

 • Buď vybaven funkčními jednoduchými hasebními prostředky,

 • Měj vždy volné, případně označené, únikové cesty,

 • Vznikne-li požár, okamžitě jej uhas nebo zamez jeho rozšíření,

 • Proveď nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

 • Neodkladně ohlas zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112,

 • Zabezpeč uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie,

 • Co nejrychleji opusť objekt, ve kterém hoří,

 • Při hašení plošného požáru dbej na to, aby ti nezamezil ústupovou cestu, 

 • Po příjezdu hasičů podej veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikách hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc.

 

Evakuace budovy při požáru

 • Požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním „HOŘÍ“, 

 • Vezmi s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze),

 • Vytvoř si roušku z navlhčené textílie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže u země,

 • Nesnaž se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory,

 • Nemůžeš-li již opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorni na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla,

 • Prověř, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby a zvířata, pokud ano, pokus se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatuj, kde se nacházejí a řekni to následně záchranářům,

Shromáždi všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor