Obsah

Improvizované ukrytí

  • Ukryj se v místě, kde tě zastihlo varování,

  • Dopravním prostředkem urychleně dojeď k nejbližšímu místu ukrytí v budově,

  • Malá prodyšnost stavebních materiálů budov výrazně sníží účinky zamoření ve srovnání s volným prostorem,

  • Ochranné vlastnosti se zvýší uzavřením oken a dveří, oblepením páskou, zavřením větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy - klíčové dírky, výřez poštovní schránky, větrání spižíren a odsávače par,

  • Optimální místo pro ukrývané je v odvrácených prostorách od úniku nebezpečné látky, v centrálních místnostech oproti obvodovým,

Zabezpeč si poslech rádia a televize,případně hlášení pokynů v místě.