Obsah

Lesní požáry

Typ: ostatní
-

Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením požáru na velkých plochách a způsobují značné škody.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

 

V lese je zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa a také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa;
  • kouřit,odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
  • provádět plošné vypalování porostů, suché trávy apod.

 

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Vyhlašuje krajský úřad a podmínky k zabezpečení požární ochrany v období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou uvedeny v nařízení kraje.

 

Vlastník nebo uživatel lesa je v tomto období povinen zabezpečit opatření proti vzniku požáru, pro jeho včasné zjištění a proti jeho rozšíření např.:

  • nespalovat hořlavé látky, rozdělávat otevřené ohně,
  • zajistit hlídkovou činnost,
  • udržovat lesní cesty sjízdnéa volné,
  • udržovat zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno jejich použití.

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při spalování hořlavých látek na volném prostranství stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a zároveň spalování předem oznámit na územně příslušný HZS kraje.

Lesní požáry


Vytvořeno: 18. 7. 2016
Poslední aktualizace: 18. 7. 2016 00:00