Obsah

Požáry na polích

Typ: ostatní
-

Požáry suchých dozrálých plodin a strnišť se vyznačují rychlým šířením požáru, zasažením velké plochy s možností ohrožení blízkých budov, stohů nebo rozšířením do lesních  porostů.

 

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se mimo jiné rozumí doba sklizně, posklizňových úprav a skladování obilovin a pícnin. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v tomto období jsou stanoveny v nařízení kraje.
 

Zabezpečení požární ochrany při sklizni

  • dodržovat zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně,
  • žňovou techniku vybavit potřebným množstvím hasicích přístrojů,
  • zamezit styku hořlavých materiálů (seno, sláma, prach) s horkými povrchy např. instalací lapače jisker,
  • pravidelně kontrolovat zda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé části strojů,
  • preventivně kontrolovat elektronistalaci a palivovou soustavu žňové techniky,
  • v případě založení stohu na strništi, provést po naskladnění jeho oborání tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 m,
  • mít k dispozici vhodné funkční spojovací prostředky k přivolání pomoci,
  • mít dostatečnou zásobu vody a techniku k oborání případného místa požáru.

 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

Požáry na polích


Vytvořeno: 18. 7. 2016
Poslední aktualizace: 18. 7. 2016 00:00