Obsah

První pomoc 

Dýchání-o zachovaném dýchání se zachránce přesvědčuje především podle toho, zda cítí proud vydechovaného vzduchu postiženým na své tváři, přiložené těsně nad ústa postiženého. Zachránce si všímá též přítomnosti dýchacích pohybů hrudníku.

V případě, že zachránce zjistí, že postižený nedýchá, neprodleně provede:

 • Uvolnění dýchacích cest

 • Vyčištění dutiny ústní

 

Umělé dýchání z plic do plic 

U dospělého 12 dechů/min 

U dětí do 8 let 20 dechů/min 

U novorozenců 30 dechů/min

 

Technika nepřímé srdeční masáže

 • Klekneme si k jednomu z boků postižené osoby

 • Zápěstní stranu dlaně přiložíme dva prsty od konce mečíkovitého výběžku prsní kosti

Stlačujeme zápěstní hranou dlaně prsní kost u dospělých osob o 4-5 cm proti páteři

 

Frekvence nepřímé masáže srdeční: 

U dospělých a dětí s výjimkou novorozenců: 100 stlačení/min 

U novorozenců: 120 stlačení/min

 

Poměr komprese hrudníku ke vzdechům 

U dospělých 15:2 

U dětí 5:1 

U novorozenců 3:1

 

Protišoková opatření

 • Je li postižený při vědomí, přemístěte ho na rovnou podložku tak, aby měl dolní končetiny zvednuty o 15-20 cm.

 • Ztratí li postižený vědomí, položte ho do stabilizované polohy na bok,

 • Poté, co postiženého umístíte do protišokové polohy, pokud možno s ním již nehýbejte.

 • Udržujte postiženého v teple.

 • Pokud je postižený mokrý, co nejrychleji jej převlékněte do suchého oblečení.

 • Izolujte postiženého od země, např. pomocí oděvů, větví atd.
  Do příjezdu odborné zdravotnické pomoci postiženého neustále kontrolujte.

 

Ošetření krvácení

 • Povrchové lehce krvácející rány - přiložte jednoduchý sterilní obvaz .

 • Silné žilní krvácení - postižené končetiny vysoko zdvihněte, přiložte mul, gázu, vytvořte tlakový polštářek a zajistěte ovinutím obinadlem.

 • Tepenné krvácení - krvácení stavte tlakem prstu těsně nad zraněnou tepnou, 
  přiložte tlakový obvaz. Pokud je tlakový obvaz neúčinný, použijte škrtidlo. Škrtidlo nikdy nepřikládejte těsně nad loket ani nad koleno (porušení nervů)

 • Krvácení z nosu - stiskněte kořen nosu na dobu 5 minut při mírném předklonu 
  hlavy, přiložíme studený obklad na čelo a zátylí.

 

Vnitřní krvácení

 • Odvodit z mechanizmu úrazu, kde můžeme předpokládat vnitřní krvácení (přejetí břicha kolem vozidla), poraněný má bolesti, leží na boku s pokrčenými dolními končetinami, počátek šoku

První pomoc - provádět protišoková opatření, pokročilí šok - autotransfuzní poloha


Zlomeniny

 • Horních končetin - znehybníme šátkovým obvazem, při zlomenině předloktí přiložíme dlahu a provedeme šátkový závěs

 • Dolních končetin - znehybnění dlahami (vždy dva klouby), nebo svázání obou končetin k sobě. V obou případech končetinu nenapravujeme do fyziologické polohy, ponecháme přirozenou polohu.

 

Omrzliny

 • Masírování okolí omrzlin, improvizované zahřívání (vložení prstů do podpaží apod.), dopravit postiženého do tepla a zahřívat: celkově - horké nápoje

 • Místně - obklady, event. lázeň, jejíž teplota musí být postupně zvyšována 
  z vlažné do teplé. Dle rozsahu a hloubky- sterilní krytí, fixace

 

Popáleniny

 • Popáleniny 1. a 2. stupně (zarudlá kůže, puchýře) - ochlazovat čistou studenou vodou, sterilně krýt

 • Popáleniny 3. stupně (otevřené rány) - rány sterilně překrýt - udělat protišokové opatření

 

Chemická poranění

 • Odstranit zdroj chemikálie, svléknout potřísněný oděv, opláchnout ránu proudem studené vody a neutralizovat:

 • potřísnění kyselinou (na kůži se tvoří černé příškvarky)

 • roztokem mýdla nebo jedlé sody

 • potřísnění zásadou (kůže je šedozelená, rozbředlá)

 • octovou vodou, roztokem kys. Citronové

 • ránu sterilně kryjeme, obvaz necháme prosáknout neutralizačním roztokem

při požití chemikálie vyvoláváme zvracení jen bezprostředně po požití

 

Otravy

 • postižený při vědomí - zjistit kdy, co a v jakém množství požil, vyvolat zvracení, podávat 4 - 8 tabletek živ. Uhlí rozpuštěných ve vodě, při požití Fridexu podat tvrdý alkohol, nebo vypít ½ l vody, při požití benzínu, nafty- parafínový olej

 • postižený v bezvědomí - udržet základní životní funkce, stabilizovaná poloha- nikdy nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy.

 

Bezvědomí

 • příznaky - člověk leží zhroucen na podložce, má zcela povolené svalové napětí, nereaguje na vnější podněty, výjimečně má křeče (epilepsie)

 • první pomoc - pokus o navázání kontaktu, šetrné otočení na záda, revize dutiny ústní a její vyčištění, uvolnění dýchacích cest, uložení do stabilizované polohy.