Obsah

Únik nebezpečné látky

 

  • Nebezpečné látky jsou klasifikovány podle jednotné mezinárodní databáze číselnými kódy či bezpečnostními značkami na obalu,

  • K úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování a přepravě, jako druhotný následek živelní pohromy,

  • Při úniku opusť co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru,

  • Ukryj se v budově, uzavři se v odvrácené místnosti, můžeš-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci),

  • Utěsni okna, dveře,větrací otvory, ventilaci apod.,

  • Oznam únik na tísňovou linku 150 nebo 112,

  • Zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepobíhej a nenamáhej se,

  • Pomoz ostatním k účinnému ukrytí , zejména dětem a starým osobám,

  • Máš-li potíže, použij improvizovanou individuální ochranu a prováděj částečnou dekontaminaci,

  • Poslouchej rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci,

Řiď se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti.