Obsah

Varování

 • K varování slouží sirény, případně náhradní zvuková zařízení,

 • Varovným signálem je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund, zpravidla je 3krát opakovaný v asi 5minutovích intervalech,

 • Elektronická siréna s hlasovou modulací či doplňkové zařízení (místní informační systém) mohou upřesnit důvod a místo varování,

 • Po varování co nejrychleji vyhledej úkryt v budově,

 • Prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování,

 • Ukryj se v budově, která ti poskytne zvýšenou ochranu,

 • Zapni a poslouchej rádio nebo televizi, ty informují o důvodu varování a způsobu správného chování v dané situaci,

 • V případě potřeby si připrav prostředky improvizované osobní ochrany (viz 
  improvizovaná ochrana),

 • Provozuschopnost sirén je ověřována zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

Zkušební tón trvá 140 sekund nepřerušovaným tonem.