Obsah

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2017“

 

V roce 2017  byla zajišťována příprava podkladů a  koordinace s vlastníky kulturních památek a s Ministerstvem kultury ČR k žádostem o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro obecní úřad s rozšířenou působností Vítkov, byla Ministerstvem kultury ČR státní finanční podpora ve formě přidělené kvóty na rok 2017 stanovena  ve výši 238.000,- Kč.

 

Žadatel

Objekt

Obnova

Požadovaná částka

Získaná částka

 

Jaromír a Marie Varhaníčkovi

Ohradní zeď zámeckého areálu v Radkově  - Dubové

Obnova ohradní zdi – III. etapa, Radkov – Dubová.

 

103.000,- Kč

 

99.000,- Kč

ŘKF Březová u Vítkova

Kříž s plastikou Krista v Březové u Vítkova

Restaurování kříže s plastikou Krista

135.000,- Kč

135.000,- Kč

(ŘKF = Římskokatolická farnost)

Z hlediska orgánu památkové péče lze konstatovat, že všechny stavební práce proběhly zcela v souladu s vydanými rozhodnutími a celkovou vzájemnou spolupráci se všemi subjekty hodnotíme jako velmi dobrou. Restaurování náhrobků i stavební obnovy historických konstrukcí se uskutečnily v požadované kvalitě, byly provedeny s ohledem na zachování maximální autenticity materiálů a technologií.  Při realizaci obnov byla v rámci místních šetření prováděna fotodokumentace a zápisy průběhu prováděných prací. Obě akce  byly v roce 2017 úspěšně dokončeny.