Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí  s rozšířenou působností“ za rok 2020

 

Termín podání žádosti – Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2020. Obec s rozšířenou působností (dále též „ORP“) posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury (dále též „MK“) do 31. března 2020.

Finanční podpora pro město Vítkov na rok 2020 je 227 tis. Kč.

Kompletní seznam podmínek pro podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP, naleznete na stránkách MK zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html