Obsah

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí  s rozšířenou působností“ za rok 2020“

V roce 2020  byla zajišťována příprava podkladů a  koordinace s vlastníky kulturních památek a s Ministerstvem kultury ČR k žádostem o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro obecní úřad s rozšířenou působností Vítkov, byla Ministerstvem kultury ČR státní finanční podpora ve formě přidělené kvóty na rok 2020 stanovena  ve výši 227.000,- Kč.

Nové žádosti o přidělení dotací na rok 2020 - zajištění přípravy podkladů pro Ministerstvo kultury ČR k žádosti o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ :

Žadatel

Objekt

Obnova

Předpokládané náklady

Získaná částka

Obec Radkov

Fara

Výměna podlah

277.500,- Kč

209.000,- Kč

 

Z pohledu památkové péče lze konstatovat, že akce proběhla zcela v souladu s vydaným rozhodnutím a celkovou vzájemnou spolupráci se všemi subjekty hodnotíme jako velmi dobrou. Stavební obnovy se uskutečnily v požadované kvalitě, byly provedeny s ohledem na zachování maximální autenticity materiálů a technologií.  Při realizaci obnovy byla v rámci místních šetření prováděna fotodokumentace a zápisy průběhu prováděných prací. Akce  byla v roce 2020 úspěšně dokončena.