Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2021

 

Termín podání žádosti – Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2021. Obec s rozšířenou působností (dále též „ORP“) posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury (dále též „MK“) do 31. března 2021

 

Finanční podpora pro město Vítkov na rok 2021 je 227 tis. Kč.

Kompletní seznam podmínek včetně nezbytných formulářů naleznete na stránkách MK zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html