Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí  s rozšířenou působností za rok 2021

V roce 2021  byla zajišťována příprava podkladů a  koordinace s vlastníky kulturních památek a s Ministerstvem kultury ČR k žádostem o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro obecní úřad s rozšířenou působností Vítkov, byla Ministerstvem kultury ČR státní finanční podpora ve formě přidělené kvóty na rok 2021 stanovena  ve výši 227.000 Kč.

Nové žádosti o přidělení dotací na rok 2021 - zajištění přípravy podkladů pro Ministerstvo kultury ČR k žádosti o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ :

Žadatel

Objekt

Obnova

Předpokládané náklady

Získaná částka

Ing. Leo Harazim

Bývalý zámecký areál, Radkov - Dubová

Obnova ohradní zdi – V. etapa, Radkov- Dubová

291.000 Kč

227.000 Kč

 

Z pohledu památkové péče lze konstatovat, že akce proběhla zcela v souladu s vydaným rozhodnutím a celkovou vzájemnou spolupráci se všemi subjekty hodnotíme jako velmi dobrou. Stavební obnovy se uskutečnily v požadované kvalitě, byly provedeny s ohledem na zachování maximální autenticity materiálů a technologií.  Při realizaci obnovy byla v rámci místních šetření prováděna fotodokumentace a zápisy průběhu prováděných prací. Akce  byla v roce 2021 úspěšně dokončena.