Obsah

Podání žádosti o přechod práva nájmu bytu

 

Pojmenování (název) životní situace

Podání žádosti o přechod práva nájmu bytu

 

Základní informace k životní situaci

Podání žádosti o přechod práva nájmu  bytu z bytového fondu města Vítkova

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výčet oprávněných osob uveden na formuláři žádosti dle § 706, § 707 a § 708 OZ.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na odboru služeb.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním formuláře žádosti o  přechod práva nájmu bytu.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě ve Vítkově, v budově na náměstí Jana Zajíce 7

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru služeb s příslušnými pracovníky a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, kopie úmrtního listu posledního nájemce.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o  přechod práva nájmu bytu  - formulář žádosti je k dispozici na odboru služeb.

Fomuláře a jiné tiskopisy naleznete také na stránkách města v sekci dokumenty a formuláře/ odbor služeb

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou další účastníci.

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány žádné další činnosti.

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Email: putko@vitkov.info

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Občanský zákoník

 

Jaké jsou související předpisy

  • Pravidla pro evidenci žádostí a uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Vítkově

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou sankce.

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Dotazem na odboru.

 

Kontaktní osoba

František Putko

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci  kontakty na zaměstnance – odbor služeb