Obsah

Co dělat, když má dítě výchovné problémy?

Pokud se potýkáte s výchovnými problémy u Vašeho dítěte, se kterými si sami nevíte rady (útěky z domova, záškoláctví, drobné krádeže, nerespektování rodičů), můžete se obrátit na odbor sociálních věcí (orgán sociálně-právní ochrana dětí – OSPOD), kde Vám kurátor pro děti a mládež může být nápomocen s řešením výchovných problémů. Poskytne Vám poradenství, může provést výchovný pohovor s dítětem, v případě závažnějších problémů bude s dítětem soustavně pracovat na odstranění nežádoucího chování, zároveň může v případě potřeby doporučit spolupráci s dalšími odborníky.

 

Kde je možné získat další informace?

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, 2. patro, tel. 556 312 220, 556 312 234.