Obsah

Jak postupovat při rozvodu?

Základní podmínkou pro úspěšný rozvod manželství je, že manželství je trvale a hluboce rozvráceno, že již nelze očekávat obnovení manželského soužití.


V případě rozvodu "nesporného" je předpokladem dohoda manželů a současně splnění podmínek stanovených zákonem o rodině:

  • s návrhem na rozvod manželství souhlasí druhý manžel,

  • manželství je trvale a hluboce rozvráceno,

  • manželství trvalo alespoň jeden rok,

  • manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí,

  • manželé spolu uzavřou před opatrovnickým soudem dohodu ohledně nezletilých dětí (veškeré informace k tomuto jsou uvedeny v životní situaci „Rozcházím se s partnerem – Jak vyřešit péči o děti?“),

  • manželé spolu uzavřou písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy, která upravuje vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu manželství.


Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro "nesporný" rozvod manželství, nebude soud zjišťovat příčiny rozvratu manželství.

 

U „sporného“ rozvodu manželství je soud ze zákona povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství.

 

Způsob podání návrhu

Návrh na rozvod manželství se podává k místně příslušnému soudu, v jehož obvodu měli manželé v České republice poslední společné bydliště (nejčastěji k Okresnímu soudu v Opavě, Olomoucká 27, 746 77 Opava).

Soudní poplatek za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství činí 2.000 Kč.

 

Kde je možné získat další informace

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, sociálně-právní ochrana dětí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, 2. patro, telefon 556 312 226, 556 312 224.