Obsah

Jak žádat o změnu výživného u zletilých dětí?

 

Dítě, které již dovršilo 18 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání, má možnost písemně požádat místně příslušný okresní soud o stanovení nebo zvýšení výživného. Součástí návrhu musí být přiloženo potvrzení o studiu a kopie rozsudku dosud stanoveného výživného.

 

Způsob podání návrhu

Návrh na změnu či stanovení výživného je možno doručit osobně k soudu nebo zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Okresního soudu v Opavě, Olomoucká 27, 746 77 Opava ve dvou Vámi podepsaných vyhotoveních.

 

Kde je možné získat další informace a pomoc při sepsání návrhu:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, 1. patro, telefon 556 312 229, 556 312 227.