Obsah

Co dělat, když chci přihlásit či odhlásit psa

  1. Získám informace na MěÚ, na finančním odboru v kanceláři č. 101 nebo si přečtu další následující body, které vás odkážou na příslušné internetové stránky města.

  2. Povinnost občana města přihlásit svého psa a platit za něj poplatek v daném termínu je zakotvena v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů. Informativní tabulka sazeb je uvedena zde.

  3. Přihlášení se provádí na příslušném formuláři uvedeném zde.

  4. Odhlášení se provádí opět na příslušném formuláři uvedeném zde.