Obsah

Co dělat, když si chci půjčit na opravu či rekonstrukci svého bydlení finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení Města Vítkova (dále jen FRB)

 

  1. Zjistit si informace, a to přímo na MěÚ u finančního odboru, na úřední desce nebo na internetových stránkách města, kdy bude městem vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB. 

  2. Na co si lze půjčit, v jaké výši a za jakých podmínek je zakotveno v Pravidlech k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.

  3. Žádosti o půjčku z FRB se podávají na formulářích, které bude nutno vyplnit, včetně potvrzení o příjmu žadatele a povolení ke zpracování osobních údajů.

  4. Navíc budete potřebovat stavební povolení či ohlášení stavebních úprav, které vám na vaši žádost vystaví na odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

  5. Žádosti jsou přijímány v průběhu celého roku nebo do doby vyčerpání prostředků na fondu Vaše žádost bude postoupena ke schválení zastupitelstvu města, které rozhodne o poskytnutí zápůjčky.