Obsah

Jak požádat o využití veřejného prostranství

 

  1. Informace k využití veřejného prostranství získáte na MěÚ, finančním odboru, ve dveřích č. 101 nebo si přečtěte další následující body, které vás odkážou na příslušné internetové stránky města.

  2. Danou problematiku řeší obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Informativní tabulka sazeb je uvedena zde.

  3. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

  4. Ohlášení se podává na příslušném formuláři, uvedeném zde.