Obsah

Žádost o vydání o potvrzení o stavu osobního daňového účtu (doklad o bezdlužnosti)

 

1. Označení - pojmenování - životní situace

Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu (doklad o bezdlužnosti)

 

2. Základní informace k životní situaci

Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu.

Zaplacení správního poplatku může žadatel provést tak, že částku složí v pokladně Městského úřadu ve Vítkově (náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov), popřípadě zde uhradí bezhotovostně, nebo převede ze svého peněžního účtu na účet Městského úřadu ve Vítkově nebo uhradí poštovní poukázkou.

 

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat se zaměstnanci finančního odboru, úseku vymáhání pohledávek Městského úřadu ve Vítkově.

Tiskopis – Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu -  lze získat na finančním odboru nebo na internetových stránkách města Vítkova  mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/financni-odbor/

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Vítkov, finanční odbor, úsek vymáhání pohledávek, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov.

 

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, přízemí, kancelář č. 105, finanční odbor, úsek vymáhání pohledávek

Kdy: Pondělí a středa: 8:00-17:00 hod., Úterý a čtvrtek:  8:00-14:00 hod.; Pátek: 8:00 – 11:30 hod.

 

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost,

  • Zplnomocnění statutárního orgánu společnosti k jednání za společnost,

  • Finanční hotovost pro zaplacení správního poplatku v případě, že potvrzení si žadatel vyžaduje vydat na počkání.

 

9. Jaké jsou potřebné formuláře

  • Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu

 

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • Správní poplatek za vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu činí 100,00 Kč.           

Lze jej uhradit:

  • V hotovosti na pokladně úřadu,

  • Bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1323821/0100 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí zaměstnanec úseku vymáhání pohledávek),

  • Poštovní poukázkou (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí zaměstnanec úseku vymáhání pohledávek),

  • Platební kartou

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Potvrzení se vydá ihned po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu zastaví.

 

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.