Obsah

Členství v městské knihovně

Pojmenování životní situace
Členství v Městské knihovně

 

Předmět žádosti
Potřeba stát se čtenářem knihovny

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Čtenářem knihovny se mohou stát:
a) občané ČR starší 15ti let
b) děti a mládež do 15ti let jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonných zástupců
c) cizí státní občan jen pokud má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR
d) orgány státní správy
e) organizace, ústavy, školy a instituce

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan (nebo organizace), který splňuje podmínky předchozího bodu, navštíví Městskou knihovnu.

 

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této životní situace
Žadatelé o členství v Městské knihovně se musí dostavit do knihovny v půjčovní hodiny pro veřejnost, tj.:

  • pondělí 13.00 - 17.00 hodin
  • úterý 13.00 - 16.00 hodin
  • čtvrtek 10.00 - 18.00 hodin
  • pátek 13.00 - 16.00 hodin.

V době letních prázdnin (tj. červenec – srpen) je půjčovní doba upravena:

  • pondělí 10.00 - 17.00 hodin
  • čtvrtek 10.00 - 17.00 hodin.

 

Na kterém úřadě můžete tuto situaci řešit
Přímo v budově Městské knihovny, Selská ulice 335, 749 01 Vítkov

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
V budově Městské knihovny se v půjčovní hodiny spojíte s knihovnicí , která vás na vaši žádost o členství zaregistruje jako čtenáře.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Občané ČR starší 15ti let potřebují občanský průkaz, cizí státní příslušníci cestovní pas a rodiče dětí a mládeže mladších 15ti let doklad s rodným číslem dítěte

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K členství v Městské knihovně je zapotřebí vyplnit přihlášku, která se po předložení potřebných dokladů běžně vyplňuje knihovnicí přímo v knihovně a data se vloží do počítače, při zvláštní situaci je možno přihlášku vyplnit mimo knihovnu a vyplněnou ji poté odevzdat.

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří zaplatí registrační poplatek. Registrační poplatek pro děti a mládež do 15ti let je 50,- Kč na 365 dní. Registrační poplatek pro osoby starší 15ti let je 100,- Kč na 365 dní. Osoby starší 70 let registrační poplatek platin nemusí. Osoby, které chtějí využít služeb knihovny jen výjimečně, platí jen jednorázový poplatek ve výši 20,- Kč. Všechny poplatky se platí v hotovosti přímo knihovnici v Městské knihovně a čtenář dostane potvrzení o platbě.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Splní-li žadatel výše uvedené podmínky, stane se čtenářem okamžitě po vyplnění přihlášky a zaplacení členského poplatku.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
U osob mladších 15 let jeden z rodičů, případně státní zástupce.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Seznámení s knihovním řádem a stvrzení podpisem, že s tímto řádem souhlasíte a zavazujete se jed dodržovat.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností 

Poruší-li uživatel povinnost včasného vrácení dokumentu, to znamená nevrátí-li jej do sjednané doby, je povinen zaplatit knihovně poplatek za opožděné vrácení. Výše poplatků činí:

  • Při I. Písemné upomínce 15,- Kč
  • Při II. písemné upomínce 30,- Kč
  • Při III. písemné upomínce 50,- Kč
  • Při IV. písemné upomínce 100,- Kč 

Po uplynutí lhůty stanovené ve 4. upomínce jsou knihy vymáhány formou osobního dopisu, poplatek činí 100,- Kč.

Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Při ztrátě knihy je čtenář povinen nahradit ztracený titul stejným titulem, nebo zaplatit hodnotu knihy plus manipulační poplatek ve výši 50,- Kč.

 

Potřebujete se k věci dozvědět více? Na koho se obrátit
Na knihovnice osobně, případně na tel. 556 300 190.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Upřesnění a poznámky k řešení podá knihovnice osobně v Městské knihovně, či na telefonním čísle 556 300 190.