Obsah

Pronájem nebytových prostor v kulturním domě 

 

Základní informace k životní situaci

Tato životní sitauce upravuje postupy při krátkodobých pronájmech nebytových prostor v Kulturním domě Vítkov, Dělnická 746. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O pronájem nebytových prostor může zažádat fyzická osoba starší 18 let, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pronájem prostor se uskuteční jen na základě předchozí objednávky a budou pronajaty po uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu.  

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně na Městském úřadě Vítkov, oddělení kultury, dveře č. 312, případě na základě předchozího telefonického dotazu (556 312 254). 

 

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pavlína Bartošová, tel. 556 312 254, e-mail: bartosova@vitkov.info 

 

Jaké doklady je nutné k žádosti přiložit

Fyzické osoby - občanský průkaz nebo platný cestovní pas

Fyzické osoby podnikající - živnostenský list

Právnické osoby - výpis z obchodního rejstříku

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

II. Ceník a úhrada ceny

 

Místnost

délka pronájmu

1. 10. – 30. 4.

1. 5. – 30. 9.

Malý sál (bez vestibulu)

1 hod.

528 Kč

264 Kč

Malý sál vč. vestibulu, šatny a WC

1 hod.

605 Kč

303 Kč

Velký sál 

1 hod.

792 Kč

436 Kč

Velký sál vč. předsálí, vestibulu, jeviště

1 hod.

847 Kč

484 Kč

Velký sál vč. předsálí, vestibulu, jeviště, ozvučovací techniky (bez zvukaře)

1 hod.

968 Kč

556 Kč

Předsálí vč. baru

1 hod.

264 Kč

132 Kč

Vestibul (součástí vestibulu je šatna a WC)

1 hod.

396 Kč

285 Kč

Balkon

1 hod.

132 Kč

106 Kč

Jeviště vč. hereckých šaten

1 hod.

317 Kč

158 Kč

Učebna – II. NP

1 hod.

100 Kč

50 Kč

Společenská místnost vč. WC u hereckých šaten

1 hod.

264 Kč

132 Kč

Učebna – suterén

1 hod.

100 Kč

50 Kč

Cena za pronájem je vč. 21 % DPH.

 

Úhrada ceny

Cena za pronájem bude uhrazena některým z níže uvedených způsobů

  • V hotovosti do pokladny MěÚ nebo pracovníkům oddělení kultury.
  • Převodem na účet na základě faktury se splatností 14 dnů.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Objednávku pronájmu je třeba vyřídit nejméně 7 dní před konáním pronájmu. 

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nájemce převezme 1 hodinu před započetím pronájmu prostory od pověřené osoby. Po skončení pronájmu předá prostory opět pověřené osobě. 

 

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail: bartosova@vitkov.info 

 

Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro pronájem kulturního domu