Obsah

Vyhlášení zprávy městským rozhlasem


Základní informace k životní situaci

Životní situace upravuje postup při podání žádosti o vyhlášení zprávy městským rozhlasem ve městě Vítkově a jeho místních částech

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Fyzická osoba starší 18 let

  • Fyzická osoba podnikající

  • Právnická osoba

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zájemci prostřednictvím oddělení kultury v písemné podobě na předepsaném formuláři.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Formulář doručí na adresu Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov osobně nebo prostřednictvím doručovací služby nebo elektronickou poštou na adresu icvitkov@vitkov.info. 

 

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov. 

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pavlína Bartošová, tel. 556 312 254

 

Jaký je potřebný formulář

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

do 1 minuty = 100 Kč + DPH

1 – 2 minuty = 400 Kč + DPH

Poplatek se uhradí před odvysíláním do pokladny MěÚ nebo převodem na účet města. Zpráva bude odvysílaná až v okamžiku připsání částky na účet města (výpis z účtu příjemce), č.ú. 19-1323821/0100, v.s. 3110230. 

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy:

  • Správců sítí a komunikací, která mají informativní charakter pro občany města (uzávěry, poruchy, odstávky, přerušení dodávek apod.).

  • Zdravotnických zařízení na území města (změna ordinačních hodin, nenadálé uzavření ordinací, zdravotnických zařízení nebo lékáren).

  • Nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města a v jeho místních částech (koncerty, plesy, přednášky, školní akce určené pro veřejnost, sportovní turnaje apod.). V odůvodněných případech o výjimkách rozhoduje starosta, místostarosta nebo tajemnice.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Hlášení městského rozhlasu probíhá zpravidla v 9:40 hodin a po 14. hodině v pracovní dny. Žádost je nutno doručit na oddělení kultury nejméně jednu hodinu před požadovanou dobou hlášení.  

 

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Jaké jsou související předpisy

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě neuhrazení poplatku nebude zpráva odvysílána.