Obsah

Podávání příspěvků pro Vítkovský zpravodaj

Základní informace k životní situaci

Podání příspěvku – nekomerčního oznámení pro otištění v měsíčníku města

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Fyzická osoba

  • Právnická osoba

  • Orgány státní správy

  • Organizace, spolky, politické strany a sdružení, ústavy, úřady a školy

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan (nebo organizace), který splňuje podmínky předchozího bodu, navštíví Městský úřad Vítkov, oddělení vnějších vztahů a prppagace, nebo jej kontaktuje telefonicky či elektronickou poštou. Město Vítkov si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek. Dále si Město Vítkov vyhrazuje právo po domluvě s inzerujícím upravit rozsah, stylizaci a grafickou stránku příspěvku. Město Vítkov nepřiznává žádný honorář za poskytnuté příspěvky ani jinou náhradu.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zájemci o podání inzerce ve Vítkovském zpravodaji musí kontaktovat pracovníka oddělení vnějších vztahů a propagace: 

  • osobně v úřední dny, pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hodin na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, dv. č. 101

  • telefonicky na čísle 556 312 256

  • e-mailem na adrese dusek@vitkov.info

 

Na kterém instituci životní situaci řešit

Přímo v budově Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, dv. č. 101

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníkem oddělení vnějších vztahů a propagace v budově městského úřadu

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání příspěvku je třeba dodat hotový příspěvek v písemné formě nebo na technickém nosiči dat, příp. po domluvě elektronickou poštou

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro podání příspěvku do Vítkovského zpravodaje nejsou vyžadovány zvláštní tiskopisy či formuláře

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Příspěvky a nekomerční oznámení jsou osvobozeny od poplatku - viz Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příspěvek je třeba podat do 20. dne v předchozím měsíci (přesné datum je uvedeno vždy v posledním čísle). Při podávání příspěvku do lednového čísla je třeba podat inzerát do 15. prosince. Inzeráty podané v termínu budou otištěny v nejbližším výtisku, který vychází v 1. týdnu v měsíci.

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přispívatel zanechá na sebe kontakt pro případ nutnosti doplnění dalších údajů

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Inzerát lze podat na základě domluvy elektronickou poštou na adresu: dusek@vitkov.info

 

Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude příspěvek otisknut.