Obsah

Pronájem nebytových prostor v kulturním domě 

 

Základní informace k životní situaci

Tato životní sitauce upravuje postupy při krátkodobých pronájmech nebytových prostor v Kulturním domě Vítkov, Dělnická 746. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O pronájem nebytových prostor může zažádat fyzická osoba starší 18 let, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pronájem prostor se uskuteční jen na základě předchozí objednávky a budou pronajaty po uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu.  

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně na odboru kultury, Dělnická 746, Vítkov, případě na základě předchozího telefonického dotazu na čísle 737 113 302.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Vítkov, odbor kultury, Dělnická 746, Vítkov

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pavlína Bartošová, tel. 737 113 302, e-mail: bartosova@vitkov.info 

 

Jaké doklady je nutné k žádosti přiložit

Fyzické osoby - občanský průkaz nebo platný cestovní pas

Fyzické osoby podnikající - živnostenský list

Právnické osoby - výpis z obchodního rejstříku

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

II. Ceník a úhrada ceny

Místnost

délka pronájmu

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

Malý sál vč. šatny pro hosty, WC ve vestibulu

1 hod.

600 Kč

400 Kč

Malý sál vč. šatny pro hosty, WC ve vestibulu pro cvičení seniorů na židlích

1 hod.

200 Kč

Malý sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, společenské místnosti – schůze, setkání členů spolků, zájmových organizací a smutečních hostin. Nevztahuje se na polické strany, hnutí, kluby a společenství nezávislých kandidátů (max. 4 hodiny, další hodina za cenu 600/400 Kč.)

1 hod.

300 Kč

200 Kč

Malý sál vč. šatny pro hosty, WC a společenské místnosti – rodinné oslavy, svatby (max. 12 hodin, další hodina za cenu 600/400 Kč)

1 hod.

400 Kč

300 Kč

Herecké šatny (pouze jako součást pronájmu malého sálu)

1 hod.

100 Kč

50 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1 hodiny (za každý započatý den pronájmu)

50 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 2–5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

300 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6–12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

 

600 Kč

 

Velký sál vč. šatny a WC pro hosty ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují

1 hod.

800 Kč

600 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují, společenské místnosti

1 hod.

1.000 Kč

700 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují, balkónu

1 hod.

1.000 Kč

700 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují, společenské místnosti, balkónu a malého sálu

1 hod.

1.500 Kč

900 Kč

Velký sál vč. šatny a WC pro účinkují za účelem zkoušek uměleckých těles a školních představení bez přítomnosti diváků, včetně úklidu

1 hod.

300 Kč

150 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí – rodinné oslavy, svatby, smuteční hostiny (max. 4 hodiny, další hodina za cenu 800/600 Kč)

1 hod.

500 Kč

400 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí –schůze, setkání členů spolků, zájmových organizací. Nevztahuje se na polické strany, hnutí, kluby a společenství nezávislých kandidátů. (max. 4 hodin, další hodina za cenu 800/600 Kč)

1 hod.

500 Kč

400 Kč

Bar vč. nádobí

1 hod.

100 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1 – 5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6 – 12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

1.000 Kč

 

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují – zahájení a ukončení školního roku ZŠaG v rozsahu max. 3 hodin, každá další hodina 800/600 Kč.

max. 3 hodiny

0 Kč

 

 

Zkoušky na připravovaná představení vítkovských škol a SVČ Vítkov v rozsahu 10 hodin za kalendářní rok.

0 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání zkoušky do 1–5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč/velký sál, jeviště, herecké šatny

300 Kč/malý sál, vestibul

Úklid při pronájmu o délce trvání zkoušky nad 6–12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

1.000 Kč/ velký sál, jeviště, herecké šatny

600 Kč/malý sál, vestibul

 

Jeviště + WC (u hereckých šaten) pro umělecké spolky a podobné aktivity.

1 hod.

Cena bude stanovena radou města na základě písemné žádosti zájemce o pronájem.

 

Zapůjčení ozvučení velkého nebo malého sálu (bez obsluhy) – pouze pro školní akce, akce spolků a zájmových sdružení se sídlem na území města konané v kulturním domě ve Vítkově.

první čtyři hodiny

za každou další započatou hodinu

400 Kč

50 Kč

 

Společenská místnost vč. WC u hereckých šaten (průchod venkem)

1 hod.

300 Kč

150 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1–5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

200 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6–12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

 

Vestibul vč. šatny pro hosty a WC

1 hod.

400 Kč

300 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1–5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

200 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6–12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

 

Předsálí vč. baru

1 hod.

 300 Kč

150 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1–5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

200 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6–12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

 

Učebna – suterén – přednášky, besedy, školící a vzdělávací akce, kurzy (umělecké, řemeslné, vzdělávací), cvičení seniorů na židlích, pohybové aktivity a cvičení bez nároku na cvič. náčiní a nářadí, schůze, zasedání, jednání a zkoušky uměleckých těles.

Kapacita max. 15 osob + lektor

1 hod.

150 Kč

100 Kč

 

Cena za pronájem je vč. 21 % DPH.

 

Úhrada ceny

Cena za pronájem bude uhrazena některým z níže uvedených způsobů

  • V hotovosti do pokladny MěÚ nebo pracovníkům odboru kultury.

  • Převodem na účet na základě faktury se splatností 14 dnů.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Objednávku pronájmu je třeba vyřídit nejméně 7 dní před konáním pronájmu. 

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nájemce převezme 1 hodinu před započetím pronájmu prostory od pověřené osoby. Po skončení pronájmu předá prostory opět pověřené osobě. 

 

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail: bartosova@vitkov.info 

 

Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro pronájem kulturního domu