Obsah

Vyhlášení zprávy městským rozhlasem


Základní informace k životní situaci

Životní situace upravuje postup při podání žádosti o vyhlášení zprávy městským rozhlasem ve městě Vítkově a jeho místních částech

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Fyzická osoba starší 18 let

  • Fyzická osoba podnikající

  • Právnická osoba

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zájemci prostřednictvím oddělení vnějších vztahů a propagace v písemné podobě na předepsaném formuláři.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Formulář doručí na adresu Město Vítkov, oddělení vnějších vztahů a propagace, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov osobně nebo prostřednictvím doručovací služby nebo elektronickou poštou na adresu icvitkov@vitkov.info. 

 

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Vítkov, oddělení vnějších vztahů a propagace, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov. 

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ing. Zuzana Skačíková, tel. 556 312 255

 

Jaký je potřebný formulář

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

do 1 minuty = 100 Kč + DPH

1–2 minuty = 400 Kč + DPH

Poplatek se uhradí před odvysíláním do pokladny MěÚ nebo převodem na účet města. Zpráva bude odvysílaná až v okamžiku připsání částky na účet města (výpis z účtu příjemce), č.ú. 19-1323821/0100, v.s. 3110230. 

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy:

  • Správců sítí a komunikací, která mají informativní charakter pro občany města (uzávěry, poruchy, odstávky, přerušení dodávek apod.).

  • Zdravotnických zařízení na území města (změna ordinačních hodin, nenadálé uzavření ordinací, zdravotnických zařízení nebo lékáren).

  • Nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města a v jeho místních částech (koncerty, plesy, přednášky, školní akce určené pro veřejnost, sportovní turnaje apod.). V odůvodněných případech o výjimkách rozhoduje starosta, místostarosta nebo tajemnice.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Hlášení městského rozhlasu probíhá zpravidla v 9:40 hodin a po 14. hodině v pracovní dny. Žádost je nutno doručit na oddělení vnějších vztahů a propagace nejméně jednu hodinu před požadovanou dobou hlášení.  

 

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Jaké jsou související předpisy

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě neuhrazení poplatku nebude zpráva odvysílána.