Obsah

Žádost o kácení stromu, ořez stromu nebo jinou činnost v rámci péče o městskou zeleň

 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

1. Základní informace: 

Žádost se týká péče o městskou zeleň (tzn. péče o stromy a keře rostoucí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Vítkova). Péče se týká ořezů a kácení stromů, odstraňování pařezů a výsadeb stromů a keřů.

 

2. Kdo může žádat: 

Žádost podávají  občané žijící ve Vítkově, v městských částech Vítkova a v obcích náležících ORP Vítkov.

 

3. Jak začít:

Podáním žádosti (osobně, listovní zásilkou, telefonicky, elektronicky).

 

Adresa pro doručování podání:

a)   listovní zásilka:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánovaní a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

b)   elektronicky mailem na sommer@vitkov.info 

      na internetových stránkách  www.hlaseni.tmapserver.cz

c)   datová schránka: 3seb39i

 

Kontakt:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Bc. Marek Sommer, tel: 556 312 264, v době: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, sommer@vitkov.info  

Vedoucí odboru: Ing. Miroslava Kunzová (email: kunzova@vitkov.info, tel.: 556 312 263)

 

4. Poplatky:  

Správní a jiné poplatky nejsou předepsány.

 

5. Průběh vyřizování a lhůty:

Lhůty nejsou stanoveny, správce městské zeleně rozhodne v jednoduchých případech bezodkladně. Kácení stromů je možné pouze v období vegetačního klidu, přičemž obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny – zpravidla od 1. 10. do 31. 3.

Ořezy stromů se provádí na jaře a na podzim (nelze ořezávat v horkých letních měsících a v mrazech).

 

6. Právní předpisy:

  • zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 89/2012Sb., Občanský zákoník