Obsah

Lov na nehonebních pozemcích

 

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Povolení lovu na nehonebních pozemcích

Základní informace

Jedná se o řízení v případě, že vznikla potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, případně i jiných živočichů (například prasat divokých, zdivočelých holubů ve městech) na nehonebním pozemku

 

Kdo může žádat

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníků případně nájemců (pachtýřů) těchto pozemků. 

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

 

Jak začít

Podáním žádosti osobně či poštou.

Doporučujeme osobní projednání žádosti.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa myslivosti, Petr Foltis, tel.: 556 312 267.

 

Co musím mít s sebou

Žádost s uvedením důvodů pro které je lov požadován, OP,  identifikaci nehonebního pozemku, případně nájemní smlouvu k nehonebnímu pozemku apod.  

 

Poplatky

Poplatky se nevybírají. 

 

Lhůty

Do 30 dnů od podání žádosti. Ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 

Právní předpisy

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov,  odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí. 

 

Sankce

  • Přestupek podle přestupkového zákona č. 200/1999 Sb., zákon o přestupcích, § 35 odst. f)     
  • Pokuta až do výše 200 000 Kč uživateli honitby, který neplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 41,   odst.1 a 2, zákona o myslivosti
  • Pokuta až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku (+uložení zákazu činnosti do doby 2 let, odebrání LL, vyslovení propadnutí věci) při porušení pravidel lovu uvedených § 41, zákona o myslivosti

 

Nejčastější dotazy

Kdo provede lov na nehonebním pozemku?

Orgán státní správy v rozhodnutí pověří lovem uživatele honitby v jejímž obvodu se nehonební pozemky nachází. 

Komu náleží ulovená zvěř?

V případě, že je lovem pověřen uživatel honitby, tak jemu, v případě, kdy je lovem pověřena fyzická osoba mající platný lovecký lístek, patří ulovená zvěř této osobě.  

Jak je to se vstupem pověřených osob na nehonební pozemky?

Pověřené osoby a osoby určené pověřeným uživatelem honitby jsou oprávněny vstupovat s loveckou zbraní a loveckým psem popřípadě loveckým dravcem na nehonební pozemky, a to po předchozím souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce těchto pozemků.