Obsah

Kde všude hlásit změnu trvalého pobytu

Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravila podrobný návod pro všechny občany, jak postupovat a kam všude hlásit změnu trvalého pobytu.

Stěžejní je přitom informace, zda se občan stěhuje v rámci kraje nebo mimo něj.

Na co se tedy má stěhující občan připravit?

 

 1. Místně příslušný obecní úřad

První kroky mají vést na nový, místně příslušný obecní úřad, na kterém občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklad, který ho k užívání místa opravňuje (kupní smlouva, nájemní smlouva, souhlas majitele s trvalým pobytem).

Správní poplatek je 50,- Kč.

 

 1. Zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovny sice napojeny na základní registry jsou, přesto je však nutné pojišťovně změnu do 30 dnů od přestěhování nahlásit.

 

 1. Finanční úřad

Finanční úřady postupují podle toho, zda se jedná v daňovém řízení o registrovaný subjekt či nikoli. Dle toho volí další postup.

Je ale napojen na základní registry a proto není potřeba změnu individuálně hlásit.

 

 1. Česká správa sociálního zabezpečení

Zde je potřeba hlásit změnu pobytu pouze v případě, že občan pobírá důchod. Postup se liší dle zvolené výplaty důchodu. Pokud je vyplácena v hotovosti Českou poštou, pak stačí změnu nahlásit kterékoli poště.

Pokud je důchod zasílán na účet, pak je nutné tuto změnu ohlásit přímo ČSSZ, například prostřednictvím vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

 

 1. Úřad práce

V oblasti státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na dítě atp.) není potřeba změnu hlásit, úřady si vše aktualizují prostřednictvím základních registrů samy.

Pokud jde ale o další agendy (např. podpora v nezaměstnanosti, pomoc v hmotné nouzi), pak je nutné tuto změnu nahlásit novému kontaktnímu pracovišti.

 

 1. Řidičský průkaz, registr vozidel

Pokud jde o změnu pobytu v rámci obce, není nutné ji hlásit. V případě stěhování do jiné obce je však nutné změnu nahlásit na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů.

Poplatek za výměnu řidičského průkazu je 50,- Kč. S sebou si občan musí vzít současný řidičský průkaz, pasovou fotografii a občanský průkaz.

V případě, že občan vlastní auto, pak musí nahlásit změnu i na registru vozidel a to nejpozději do deseti pracovních dnů. Správní poplatek je opět 50,- Kč.

Pokud je trvalý pobyt v jiném kraji, než byl ten předešlý, pak je nutné změnit i registrační značky. Ty jsou po zaplacení registračního poplatku již vydávány zdarma.

Co s sebou? Velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění vozidla (zelená karta), potvrzení o technické kontrole, v případě potřeby i obě registrační značky vozidla.

 

 1. Živnostenský úřad

Zde není potřeba změnu hlásit, vše probíhá v rámci základních registrů.

 

 1. Katastrální úřad

I tento úřad si změny aktualizuje automaticky, takže není potřeba nic hlásit.

 

 1. Další instituce, kam je nutné změnu hlásit

Změny je potřeba hlásit i dalším subjektům (převážně těm nestátním). Jde především o:

 • banky,
 • dodavatele energie,
 • plynárny,
 • komerční pojišťovny,
 • lékaři,
 • zaměstnavatel,
 • škola,
 • pošta (v případě SIPO),
 • telefonní operátor atp.

Je připravována možnost, že i tyto komerční subjekty budou napojeny na základní registry, aby tak administrativní zátěž občanů byla ještě více ulehčena.