Obsah

Paměťová karta podniku - vydání

S žádostí se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností kdekoliv v ČR, v případě našeho úřadu je to odbor dopravy, Náměstí Jana Zajíce 7, přízemí, dveře č. 106.

 

Doložíte

  • občanský průkaz

  • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřenou kopii)

  • při zastupování zplnomocnění

  • poplatek 700,- Kč

 

Běžná lhůta pro vydání PKP je 15 pracovních dnů.