Obsah

Profesní způsobilost řidiče

Průkazem profesní způsobilosti řidiče (řidiče, který není držitelem českého řidičského průkazu), případně záznamem o profesní způsobilosti v řidičském průkaze prokazuje řidič  absolvování vstupního školení a následně pravidelného školení ke zdokonalování odborné způsobilosti, pokud řídí motorové vozidlo skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Platnost průkazu je 5 let.

S žádostí o vydání průkazu, případně záznamu do řidičského průkazu se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností kdekoliv v ČR, v případě našeho úřadu je to odbor dopravy, Náměstí Jana Zajíce 7, přízemí, dveře č. 106.

 

Doložíte

  • platný doklad totožnosti

  • řidičský průkaz

  • protokol o úspěšném vykonání zkoušky, případně protokol o pravidelných školeních

  • poplatek za vydání ve  lhůtě do 20-ti dnů od podání žádosti 200,- Kč

  • poplatek za vydání do 5-ti pracovních dnů od podání žádosti 700,- Kč