Obsah

Vydání řidičského průkazu vzoru Evropských společenství

 

V České republice se po jejím vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května 2004 vydává nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty.

Vydání řidičských průkazů vzoru ES k 1. květnu 2004 je umožněno na základě novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Nově vydaný řidičských průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství je typu plastové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro představu velikost telefonních nebo bankovních karet. Je růžově-modré barvy a je označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“.

 

Řidičský průkaz vzoru ES

Údaje vytištěné na současném i novém řidičském průkazu jsou téměř totožné, nově je digitalizována fotografie a podpis. Řidičský průkaz je vyráběn s vyšší úrovní zabezpečení proti zneužití a padělání tohoto dokladu. Vydáván je na dobu 10 let nebo 5 let (u držitelů řidičského oprávnění C a vyššího) z důvodu životnosti a čitelnosti plastové. Je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako dříve vydávaný typ řidičského průkazu i v ostatních státech „Úmluv“.

Nový je rovněž systém výroby řidičského průkazu, který je řešen centralizovaným způsobem, obdobně jako tomu je v současné době u občanských průkazů a cestovních dokladů – pasů.

Žádost o vydání řidičského průkazu je tisknuta přímo z centrální evidence registru řidičů, proto je nutná osobní přítomnost žadatele. S žádostí se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností kdekoliv v ČR, v případě našeho úřadu je to odbor dopravy, Náměstí Jana Zajíce 7, přízemí, dveře č. 106.

Držitel řidičského oprávnění, který žádal o vydání řidičského průkazu, je povinen si jej převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého žádost podal.

Pokud se stane, že řidič řidičský průkaz ztratí nebo je mu odcizen, vydá mu obecní úřad do doby vyrobení nového řidičského průkazu potvrzení, s platností na dobu 30 dnů.