Obsah

Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být požadovaná úprava stanovena. Přitom je postupováno podle ustanovení § 77 a následujících zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů. Žádost je podávána v dostatečném předstihu  před realizaci požadované úpravy.

 

Obsah žádosti:

  • přesné určení místa, důvodu  a doby požadované úpravy                                   

  • jméno a příjmení toho, kdo má zodpovídat za dodržení podmínek stanovené úpravy, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název,  sídlo a IČ)

K žádosti se předkládá grafický návrh požadované úpravy, vyjádření vlastníka pozemní komunikace, na která má být úprava prováděna a vyjádření příslušné Policie ČR DI Opava.