Obsah

Azylová ubytovna ve Vítkově

Adresa:  Selská 312

Azylová ubytovna slouží pro dočasné ubytování občanů města Vítkova bez přístřeší a občanům, kteří se ocitli v jiné nepříznivé životní situaci. Může zde být ubytován pouze občan starší 18ti let s trvalým pobytem ve Vítkově. Osoby nezletilé mohou být ubytovány pouze ve vyjimečných případech a v doprovodu svého zákonného zástupce.

Smlouva o ubytování se uzavírá na Odboru sociálních věcí na dobu určitou, zpravidla na 1 měsíc, dle potřeby je možné uzavřít smlouvu i na kratší dobu.

Osoby požadující ubytování v Azylové ubytovně se musí prokázat platným občanským průkazem, nebo dokladem jej nahrazujícím. 

Ubytovaný občan je povinen přispívat na úhradu nákladů spojených s ubytováním ve výši 100,- Kč/noc + DPH v aktuální sazbě. 

 

Kde je možné získat další informace:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, nám. Jana Zajíce 4, 74901 Vítkov, telefon - 556 312 229, 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html