Obsah

Co dělat, když má dítě výchovné problémy?

Pokud se potýkáte s výchovnými problémy u Vašeho dítěte/dětí, se kterými si sami nevíte rady (útěky z domova, záškoláctví, drobné krádeže, nerespektování rodičů), můžete se obrátit na odbor sociálních věcí (orgán sociálně-právní ochrana dětí - OSPOD), kde Vám kurátor pro děti a mládež může být nápomocen s řešením výchovných problémů. Poskytne Vám poradenství, může provést výchovný pohovor s dítětem, v případě závažnějších problémů bude s dítětem soustavně pracovat na odstranění nežádoucího chování, zároveň může v případě potřeby doporučit spolupráci s dalšími odborníky.

 

Kde je možné získat další informace?

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, 2. patro, tel. 556 312 222, 556 312 234, 556 312 220