Obsah

Jak podat ve Vítkově žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou a v Domě pro seniory?

 

Domy s pečovatelskou službou jsou umístěny:

Bezručova 620 - 6 bytů 1+1 a 1 byt 1+kk

Lidická 608 - 5 bytů 1+1, 2 byty 2+1

 

Žadateli o byt v Domě s pečovatelskou službou jsou: 

  • zdravotně postižení občané, poživatelé starobního nebo plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby

 

Dům pro seniory je umístěn:

Bezručova 619 - 6 bytů 1+kk, 3 byty 1+1, 1 byt 2+1

 

Žadateli o byt v Domě s pečovatelskou službou jsou: 

  • občané trvale bydlící ve Vítkově a jeho místních částech
  • pouze poživatelé starobního nebo plně invalidního důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést samostatný život ve vhodných podmínkách

 

Co je potřeba k podání žádosti?

  • formulář žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou nebo v Domě pro seniory ve Vítkově si mohou zájemci vyzvednout na Odboru sociálních věcí MěÚ ve Vítkově.

 

Vyplněná žádost musí obsahovat :

  • potvrzení o bezdlužnosti ze Správy bytového fondu města a finančního odboru tj.sdělení, zda má Město Vítkov činné pohledávky vůči žadateli. Poplatek za toto potvrzení činí 100,- Kč.

 

Kde je možné získat další informace:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí , nám. Jana Zajíce 4, 74901  Vítkov, telefon 556 312 229, 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html