Obsah

Jak podat žádost do domova pro seniory?

Nejbližším domovem pro seniory je místní Domov Vítkov. Jedná se o krajské zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče. Domov Vítkov je registrován podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Kontakt:

Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, tel. 556 312 060

 

Žadateli pro domov pro seniory jsou: 
Osoby ve věku 65 a více let, které jsou z důvodu věku závislé na péči jiné osoby. Kapacita: 66 uživatelů.

Žadateli pro domov se zvláštním režimem jsou: 
Osoby ve věku 50 let a více se sníženou soběstačností způsobenou duševním onemocněním, zejména stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí. Kapacita: 40 uživatelů. 

 

Co je potřeba k podání žádosti?

Podat žádost můžete na předepsaném tiskopise, který je možné si vyzvednout na výše uvedené adrese, případně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Vítkov, nebo ji naleznete na internetových stránkách domova Vítkov http://www.domov-vitkov.cz/

 

Kde je možné získat další informace,  případně přehled dalších domovů pro seniory:

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí , nám. Jana Zajíce 4, 74901  Vítkov, telefon 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html