Obsah

Jak postupovat při rozvodu?

Základní  podmínkou  pro  úspěšný  rozvod  manželství  je,  že  manželství je trvale a hluboce rozvráceno, že již nelze očekávat obnovení manželského soužití.


V případě rozvodu "nesporného" je předpokladem dohoda manželů a současně splnění podmínek taxativně stanovených zákonem o rodině, to že:

  • s návrhem na rozvod manželství souhlasí druhý manžel,

  • manželství je trvale a hluboce rozvráceno,

  • manželství trvalo alespoň jeden rok,

  • manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí,

  • manželé spolu uzavřou před opatrovnickým soudem dohodu ohledně nezletilých dětí (veškeré informace k tomuto jsou uvedeny v životní situaci „Jak upravit rodičovská práva k dítěti?“),

  • manželé spolu uzavřou písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy, která upravuje vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu manželství.


Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro "nesporný" rozvod manželství, a že je naplněna tzv. nevyvratitelná domněnka kvalifikovaného rozvratu manželství, nebude v řízení vůbec zjišťovat příčiny rozvratu manželství.

 

U „sporného“ rozvodu manželství je soud ze zákona povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství.

Způsob podání návrhu

Návrh na rozvod manželství se podává k místně příslušnému soudu, v jehož obvodu měli manželé v České republice poslední společné bydliště (nejčastěji k Okresnímu soudu v Opavě, Olomoucká 27, 746 77 Opava).

Soudní poplatek za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství činí 2.000 Kč.

Kde je možné získat další informace

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, sociálně-právní ochrana dětí, náměstí Jana
Zajíce 4, Vítkov, 2. patro, telefon 556 312 226, 556 312 224, 556 312 222.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html