Obsah

Jak požádat o dávky pro osoby se zdravotním postižením?

 

O jaké dávky se jedná ?

  • příspěvek na zvláštní pomůcku

  • příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky

  • příspěvek na pořízení motorového vozidla

  • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla

  • příspěvek na úpravu bytu

  • příspěvek na pořízení vodícího psa

  • příspěvek na mobilitu                       

 

Kde se dávky vyřizují ?

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov, Wolkerova 467, 749 01  Vítkov (bezbariérový přístup), 950 142 255

 

Co je potřeba k vyřízení dávky?

  • podání žádosti na předepsaném tiskopise, který si je možné vyzvednout na výše uvedeném úřadě, nebo   jej naleznete na internetových stránkách MPSV http://portal.mpsv.cz/forms platný průkaz totožnosti, u dětí do patnácti let rodný list

  • průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud jste jeho držitelem

  • u příspěvků na zvláštní pomůcku je potřebné doložit k žádosti i jiná potvrzení, jejichž seznam naleznete na  patřičném tiskopise.

 

Na jakých internetových stránkách lze získat podrobné informace ?

http://portal.mpsv.cz/soc/dzp

 

Odborné sociální poradenství také poskytuje

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, nám. Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov, nebo telefonicky na telefonních číslech  - 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html