Obsah

Jak požádat o příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen osobám, které se při zvládání základních životních potřeb neobejdou bez pomoci jiných osob. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, pokud je posouzena v jednom ze čtyř stupňů závislosti, rozdělených podle počtu základních životních potřeb, které není tato osoba schopna bez cizí pomoci zvládat. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (neposuzuje se u osob do 18 let).

 

Kde se žádost o příspěvek vyřizuje ?

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov, Wolkerova 467, 749 01 Vítkov (bezbariérový přístup), telefon 950 142 252

 

Co je potřeba k vyřízení žádosti?

podání žádosti na předepsaném tiskopise, který si je možné vyzvednout na výše uvedeném úřadě, nebo jej naleznete na internetových stránkách MPSV http://portal.mpsv.cz/forms

platný průkaz totožnosti všech  uvedených osob, u dětí do patnácti let rodný list

písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci, pokud je pomoc osobě poskytována asistentem sociální péče

 

Je potřeba mít při podání žádosti vyjádření lékaře?

ne

 

Na jakých internetových stránkách lze získat podrobné informace ?

http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

 

Na který úřad  se můžete ještě se svými dotazy obrátit?

Městský úřad Vítkov - odbor sociálních věcí, nám. Jana Zajíce 4, Vítkov 749 01 nebo telefonicky na telefonních číslech  - 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html