Obsah

Jak požádat o průkaz se zdravotním postižením?

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

 

Kde se samostatná žádost vyřizuje

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov, Wolkerova 467, 749 01  Vítkov (bezbariérový přístup), tel. 950 142 255, 950 142 252

 

Co je potřeba k vyřízení žádosti?

Žádost se podává na předepsaném tiskopise, který si je možné vyzvednout na výše uvedeném úřadě, nebo jej naleznete na internetových stránkách MPSV http://portal.mpsv.cz/forms

platný průkaz totožnosti, u dětí do patnácti let rodný list

fotografii o rozměru 35 x 45 mm odpovídající vaší současné podobě

 

Na jakých internetových stránkách lze získat podrobné informace ?

http://portal.mpsv.cz/soc/dzp

 

Na který úřad se můžete ještě se svými dotazy obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, nám. Jana Zajíce 4, Vítkov 749 01 nebo telefonicky na telefonních číslech  - 556 312 223, 556 312 233, 556 312 227.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html