Obsah

Jak vyřídit zvláštního příjemce důchodu?

 

Základní informace:

Žádost o ustanovení zvláštního  příjemce  dávky důchodového  pojištění  (všech důchodů) si může na Městském úřadě Vítkov podat občan  trvale hlášený na území správního obvodu obce. Žádost lze podat v případech, kdy oprávněný  příjemce důchodu  pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní  stav  není schopen  přebírat svůj důchod  a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu.  

 

Jakým způsobem  podat žádost:

Písemným podáním na předepsaných tiskopisech.

Tiskopisy  potřebné pro podání  žádosti lze vyzvednut na odboru sociálních  věcí Městského  úřadu ve  Vítkově, nám. Jana Zajíce  č.4.

Žádost  o  ustanovení  zvláštního  příjemce  podává  oprávněný.  Nemůže-li  ze  zdravotních důvodů tuto žádost  podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.  

 

Kde podat žádost:

Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 4 , odbor  sociálních věcí,  telefon 556 312 233, 556 312 227

 

Potřebné doklady k vyřízení:       

  • občanský průkaz žadatele

  • občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění

  • oznámení o výši důchodu nebo jiný doklad prokazující výplatu důchodové dávky

  • žádost o ustanovení zvláštního příjemce (včetně vyjádření ošetřujícího lékaře) a  souhlasu příjemce  důchodové dávky

 

Lhůta pro vyřízení:

Do 30 dnů.

 

Poplatek za vyřízení:

Bez poplatku.

 

Další informace Vám poskytnou  pracovníci MěÚ Vítkov – odboru sociálních věcí: mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html

tel. 556 132 223