Obsah

Jak žádat o změnu výživného u zletilých dětí?

Dítě, které již dovršilo 18-ti let a soustavně se připravuje na budoucí povolání, má možnost písemně požádat místně příslušný okresní soud o stanovení nebo zvýšení výživného. Součástí návrhu musí být přiloženo potvrzení o studiu a kopie rozsudku dosud stanoveného výživného.

Způsob podání návrhu

Návrh na změnu či stanovení výživného je možno doručit osobně k soudu nebo zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Okresního soudu v Opavě, Olomoucká 27, 746 77 Opava ve dvou Vámi podepsaných vyhotoveních.

Kde je možné získat další informace a pomoc při sepsání návrhu

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html