Obsah

Jak získat zvláštní označení do vozidla pro parkování?

Jedná se o speciální označení O7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou ( dříve zvláštní označení do vozidla pro parkování O1)

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat ?

osoby,  kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně s výjimkou osob, kterým byly mimořádné výhody přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, případně jejich  zákonný  zástupce či opatrovník

 

Jaké doklady pro vyřízení potřebujete?

  • platný občanský průkaz

  • průkaz  mimořádných výhod ZTP, ZTP/P

  • fotografii o rozměru  35 x 45 mm odpovídající vaší současné podobě

  • pokud vlastníte, tak  původní  „Zvláštní označení motorového vozidla Ol“,  které má platnost pouze do 31.12.2012 a které je nutné odevzdat

 

Kde je možné získat, popřípadě vyměnit , nebo odevzdat  zvláštní označení ?

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí , nám. Jana Zajíce 4, 74901 Vítkov, telefon 556 312 233, 556 312 227, 556 312 223.

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-socialnich-veci-11.html

 

Jaká je lhůta pro vyřízení ?

parkovací průkaz je vyměněn  nebo vystaven obvykle na počkání

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit ?

bez poplatku