Obsah

Opatrovnictví

 

Opatrovník tvoří podporu a pomoc osobě (opatrovanci), které zdravotní nebo duševní stav nedovoluje zajistit své záležitosti a potřeby právního charakteru vlastním přičiněním. Opatrovník je osoba ustanovena soudem k výkonu opatrovnictví.  

Opatrovníkem může být osoba příbuzná (rodič, sourozenec apod.), nebo jiná fyzická osoba (soused, kamarád), která souhlasí stát se opatrovníkem a může opatrovnictví řádně vykonávat.

Návrh na ustanovení opatrovníka a na omezení ve svéprávnosti může u soudu podat zdravotnické zařízení, které své odůvodnění podloží lékařskou zprávou, ale i osoba, která chce být jmenována opatrovníkem.  

Sdělení soudu ve formě podnětu může podat v zásadě kdokoliv, který upozorňuje soud na skutečnost, že je dotyčné osobě potřeba ustanovit opatrovníka.

Opatrovník pak opatrovance zastupuje v rozsahu, jakém rozhodl soud.

 

Kde je možné získat další informace?

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov 749 01, telefon 556 312 227, 556 312 229.