Obsah

Potřebuji si vyřídit parkovací průkaz

 

O parkovací průkaz si mohou zažádat osoby, případně jejich zákonný zástupce či opatrovník, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně s výjimkou osob, kterým byly mimořádné výhody přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz se vydává po předložení průkazu pro osoby se zdravotním postižením, který vydává Úřad práce ČR.

 

Lhůta pro vyřízení:

parkovací průkaz je vyměněn nebo vystaven obvykle na počkání.

Poplatky za vydaní průkazu:

Průkaz se vydává bez poplatku

 

Kde je možné získat, popřípadě vyměnit, nebo odevzdat zvláštní označení?

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov, telefon 556 312 229, 556 312 227.