Obsah

Příspěvek na péči

 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

 

Kontaktní adresa pro vyřízení této dávky:

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Vítkov

Adresa:          Wolkerova 467, 749 01 Vítkov

Telefon:         +420 950 142 252

E-mail:            podatelna.op@uradprace.cz

Web:                https://www.uradprace.cz/vitkov

 

Další informace jsou dostupné také na:

https://www.mpsv.cz/web/cz/zdravotni-postizeni#pp

 

Formuláře ke stažení na této webové stránce:

Žádost o příspěvek na péči (mpsv.cz)