Obsah

Ing. Michal Novotný


Role v org. struktuře

Finanční odbor - prodej, směna, nabytí pozemků, věcná břemena, souhlasy s umisťováním staveb, vstupů na pozemky