Obsah

Rada města Vítkova

Organizační zařazení

Město Vítkov

Hlavní adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Rada města Vítkova

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti města. Je oprávněna vydávat nařízení na úseku výkonu státní správy, pokud je k jejich vydání obec zmocněna v zákonech. Rada města ve Vítkově má 7 členů. Pravomoci, úkoly a povinnosti členů rady jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, a to zejména v § 99 až § 102. Způsob jednání RM stanoví jednací řád.

 

Rada města v souladu s § 122 zákona o obcích zřídila jako své iniciativní a poradní orgány - komise:

 • bytová komise;

 • komise dopravy;

 • hlavní / ústřední / inventarizační komise;

 

Pravomoci, úkoly a povinnosti komisí jsou dány a vymezeny § 122 zákona o obcích.

Rada města může zřizovat v průběhu volebního období účelově další komise, případně pracovní skupiny s cílem řešit konkrétní záležitosti. Po dosažení cíle činnost těchto komisí končí. Komise a aktivy jsou složeny z členů ZM, zaměstnanců MěÚ a dalších občanů. Činnost komisí a aktivů upravuje jednací řád. Předsedou nemusí být člen ZM. Funkci zapisovatelů komisí a aktivů vykonávají zaměstnanci příslušných odborů MěÚ.

 

Termíny zasedání v roce 2023:

 • 5. ledna

 • 26. ledna

 • 16. února

 • 9. března

 • 30. března

 • 20. dubna

 • 11. května

 • 1. června 

 • 22. června

 • 3. srpna

 • 24. srpna

 • 14. září

 • 2. října

 • 12. října

 • 26. října

 • 16. listopadu

 • 7. prosince  

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Cihlář Jakub, Mgr.
Správná Volba
starosta města +420 556 312 201
+420 604 884 020
Šrubař Martin, Mgr.
KDU-ČSL
místostarosta +420 556 312 202
+420 777 331 495
Kalivoda Michael, Bc.
Správná Volba
radní
Prusek Josef
KDU-ČSL
radní
Říčný Václav, Ing.
Správná Volba
radní
Skalická Veronika, Ing.
Správná Volba
radní
Želinský Tomáš
Správná Volba
radní

Podřízené organizační složky