Obsah

Zastupitelstvo města Vítkova

Organizační zařazení

Město Vítkov

Hlavní adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Zastupitelstvo města Vítkova

Od září 2021 je průběh zasedání zastupitelstva města živě přenášen na oficiálním Youtube kanálu města Vítkova.

 

Na základě Jednacího řádu Zastupitelstva města Vítkov se z jednání zastupitelstva města provádí zvukový a obrazový živý přenos, který je v souladu s

§ 97 zákona o obcích přenášen online na oficiálním youtube live kanálu města Vítkova. Živé vysílání je k dispozici pouze v uvedený den a od uvedeného času do konce zasedání zastupitelstva města.

odkaz:

https://www.youtube.com/channel/UC6EA1q1JgYGd_WAd6X3-j9w/videos

 


 

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města v oblasti jeho samostatné působnosti. Zastupitelstvo města ve Vítkově má 21 členů, občanů města, zvolených v přímých volbách. Práva a povinnosti členů zastupitelstva města, podmínky pro jejich činnost, právní ochrana, pravomoc a úkoly jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, a to zejména v § 67 až § 98. Způsob jednání ZM stanoví jednací řád.

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 zákona o obcích zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány - výbory:

 

  • finanční výbor

  • kontrolní výbor

 

Pravomoci, úkoly a povinnosti výborů jsou dány a vymezeny zákonem o obcích, a to konkrétně v § 117 až 121. Jejich činnost je obsažena v jednacích řádech a jednotlivých usneseních RM a ZM.

Zastupitelstvo města může zřizovat v průběhu volebního období účelově další výbory případně pracovní skupiny s cílem řešit konkrétní záležitosti. Po dosažení cíle činnost těchto výborů končí.

 

Termíny zasedání v roce 2023:

22. února 2023

26. dubna 2023

28. června 2023

19. července 2023

30. srpna 2023

1. listopadu 2023

13. prosince 2023

 

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Cihlář Jakub, Mgr.
Správná Volba
starosta města +420 556 312 201
+420 604 884 020
Šrubař Martin, Mgr.
KDU-ČSL
místostarosta +420 556 312 202
+420 777 331 495
Dohnálek Petr
Sdružení nez. kandidátů města Vítkova a MČ
zastupitel
Dusková Nikola
Správná Volba
zastupitel
Grosová Alena, Mgr.
KSČM
zastupitel
Huška Oldřich, Mgr.
Sdružení nez. kandidátů města Vítkova a MČ
zastupitel
Kalivoda Michael, Bc.
Správná Volba
zastupitel
Mikulíková Marie, PhDr.
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Molek Petr, Mgr.
KDU-ČSL
zastupitel
Motáň Radek
Správná Volba
zastupitel
Motáňová Říčná Hana, MDDR.
Správná Volba
zastupitel
Petrželka Lubomír, Mgr.
Správná Volba
zastupitel
Piskovský Pavel, Mgr.
Sdružení nez. kandidátů města Vítkova a MČ
zastupitel
Prusek Josef
KDU-ČSL
zastupitel
Říčný Václav, Ing.
Správná Volba
zastupitel
Skalická Veronika, Ing.
Správná Volba
zastupitel
Smolka Pavel, Ing.
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Szöllösy Jaroslav
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Škařupová Lenka, MUDr.
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitel
Vašátko Pavel
Sdružení nez. kandidátů města Vítkova a MČ
zastupitel
Želinský Tomáš
Správná Volba
zastupitel

Podřízené organizační složky