Obsah

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje Město Vítkov informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních ůdajů (GDPR)

e-mail: poverenec.vitkov@outlook.cz

telefon: 775 248 345

 

Ke stažení: